Predikce dalšího vývoje Jehnic – schválení výstavby a co dál?

V minulých článcích jsme viděli, jak by se po schválení změn v Jehnicích mohl zvýšit počet obyvatel na dvojnásobek (z 1070 obyvatel na téměř 2000). Jenže to nemusí být vše. Jakmile budou schváleny aktuální změny, budou se projednávat změny nové. V následujícím obrázku a popisu si můžeme ukázat jak taková situace může hypoteticky vypadat. Je to takový nejhorší možný výhled do budoucnosti, který nerespektuje žádné zásady udržitelného rozvoje. Salámová metoda rozvoje. Jehnice s několikanásobkem obyvatel.

Pokračovat ve čtení „Predikce dalšího vývoje Jehnic – schválení výstavby a co dál?“

Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku

Proč sbíráme 200 podpisů, když jsme zveřejnili vzory námitek a k čemu je to dobré?

Chceme tímto pomoct hájit občany, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou napsat námitku a nebo občany, kteří mohou podávat pouze připomínky, protože nevlastní nemovitost. Také tím pomůžeme zvýšit úspěšnost námitek ostatních, kteří je podávají za sebe. Více stěžovatelů značí vyšší závažnost situace.

Pokračovat ve čtení „Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku“

Komentář ke článku starosty ohledně územního plánu

V květnových jehnických listech vyšel rozsáhlý komentář starosty Jehnic k územnímu plánu. Bohužel v mnoha věcech opět účelově mystifikuje, a tak abychom vše uvedli na pravou míru, uvádíme náš komentář.

Pokračovat ve čtení „Komentář ke článku starosty ohledně územního plánu“

Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice

Námitky je možné podávat do 30.6.2020. V minulých článcích jsme si popsali jednotlivé změny, stanovisko MČ Řečkovice a Mokrá Hora a také si ukázaly vzory námitek vhodné pro obyvatele Mokré Hory.

Obecný postup

Na oficiální www stránce k územnímu plánu upmb.brno.cz je možné stáhnout FORMULAR pripominka namitka, nebo použít námi připravenou blanketní námitku (ve formátu word dokumentu), kde stačí upravit červeně označené údaje.

Vyplní se uvedené údaje, jedná se především o: název projednávané lokality (pro Jehnice to je Je-1, Je-2, Je-3 nebo Je-4, případně B-3), Jméno a Příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo vlastněné parcely včetně katastru, text samotné námitky, datum a nakonec vlastnoruční podpis.

Do námitky je vhodné uvést jakýkoliv důvod, který podatele negativně ovlivňuje, nebo naopak návrh, který by byl ku prospěchu podatele.

Vyplněné námitky je následně nutné odeslat doporučeně poštou nebo odevzdat osobně na adresu:

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice“

Nový územní plán část 4 – vzor námitek pro Mokrou Horu

Datum podání námitek bylo posunuto do 30.6.2020. V minulých článcích jsme si popsali jednotlivé změny a také stanovisko MČ Řečkovice a Mokrá Hora. Považujeme stanoviska občanů Mokré Hory za důležité, protože především jich se dotknou nepříznivé jevy související s navýšením provozu z Jehnic a Ořešína.

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 4 – vzor námitek pro Mokrou Horu“

Nový územní plán část 3 – změna přednosti, MHD, nová silnice, vyvlastňování a nesouhlas Řečkovic

Ve čtvrtek 21. května 2020 se konalo ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a přineslo zajímavé informace, které bych chtěl v tomto článku ve stručnosti zmínit.

Dále popsat situaci ohledně zakreslené nové silnice Jehnice-Ořešín, jejím statutu veřejně prospěšné stavby.

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 3 – změna přednosti, MHD, nová silnice, vyvlastňování a nesouhlas Řečkovic“

Nový územní plán část 2 – popis jednotlivých změn

V minulém komentáři jsme popsali předpokládaný nárůst počtu obyvatel dle jednotlivých lokalit. V tomto díle si popíšeme podrobněji navrhované změny v jednotlivých vyznačených lokalitách.

Interaktivní mapu nového územního plánu najdete na gis.brno.cz/mapa/upmb-navrh

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 2 – popis jednotlivých změn“

Zdůvodnění změn ÚP v Jehnicích Kanceláří Architekta

Sledovali jsme online přenos Kanceláře Architekta Města Brna (zkráceně KAM) ohledně nového územního plánu. Zazněla tam i zmínka o Jehnicích. Bohužel jsme byli nepříjemně překvapeni, jak jsou změny zdůvodněné. Plánovači města bohužel do puntíku přebrali argumentaci našeho vedení, zájmů developerů a vůbec neberou ohled na veřejný zájem, především na nešťastníky z Mokré Hory.

Pokračovat ve čtení „Zdůvodnění změn ÚP v Jehnicích Kanceláří Architekta“

Nový územní plán část 1 – budoucí počty obyvatel

První článek ze série komentářů k návrhu nového územního plánu v Brno-Jehnice. V novém územním plánu města Brna (dále jen nÚPmB) jsou v Jehnicích uvedeny čtyři rozvojové lokality.

Nejpodstatnější čísla ohledně nové výstavby jsou počty obyvatel, které se do budoucna mohou přistěhovat. Záleží to na velikosti rozvojové plochy, struktuře zástavby, respektive její hustotě a na výškové úrovni zástavby.

V nÚPmB jsou tyto údaje u každé lokality uvedeny a jsou následující:

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 1 – budoucí počty obyvatel“

Další navýšení dopravního provozu v Jehnicích

Probíhající výstavba v Jehnicích navýší množství aut jedoucích přes Mokrou Horu. Větší provoz se bude týkat ulice Tumaňanova, jelikož zde není jiná silnice do Brna. MHD je navíc možná pouze autobusy. To však nebrání úřadu MČ- Jehnice, aby povoloval další obsáhlou výstavbu v Jehnicích. O jakou výstavbu se jedná?

Pokračovat ve čtení „Další navýšení dopravního provozu v Jehnicích“