Poznámka k rozpočtu

V minulých Jehnických listech jsme se mohli dočíst, že k rozpočtu na rok 2020 včetně částky pro Jehnické listy neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.

Tento názor není pravdivý. Při hlasování o rozpočtu jsem hlasoval proti. V zápisu také uvádím „považuji rozpočet za nehospodárný“. Provozní výdaje naší MČ považuji dlouhodobě za příliš vysoké a netransparentní. Upozorňuji na to při každém projednávání rozpočtu. Výše některých výdajů neobstojí ani při srovnání s podobně velkými MČ nebo obcemi.

Na tyto skutečnosti upozorňuji proto, aby se ušetřilo, zlepšilo a zefektivnilo fungování úřadu. Z těchto úspor by pak bylo možné například zlepšit stav dlouhodobě zanedbaného dětského hřiště, pořídit odpadkové koše nebo zkrášlit veřejná prostranství.

Kamil Krinčev
zastupitel

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply