Řečkovické zajímavosti

Vážení sousedé, spoluobčané. Minulý měsíc jsem diskutoval s několika obyvateli sousední městské části Řečkovice a Mokrá Hora a byly mi řečeny zajímavosti, o které bych se rád podělil.

Začal bych okolím zastávky Horácké náměstí, respektive přilehlé ulice Kolaříkova, kde je umístěna pošta obsluhující i naší MČ. Je pro Jehnice určitě dobrou zprávou, že se pošta nakonec přesouvat nebude. Pošta prodloužila nájemní smlouvu ve stávající budově, a dokonce by mělo dojít i k částečné modernizaci. Dobrá přístupnost tak bude zachována. U této zastávky se také nachází budova s nábytkem, částečně nevyužívaná, kde byl dříve umístěn zverimex. Tuto budovu koupila společnost Lidl. Snad se brzy dozvíme, jaké jsou plány a co tam vznikne.

Především naši cyklisté jezdící do Zamilovaného hájku podél říčky Ponávky si mohli všimnout nově budovaných průmyslových hal v areálu Lachemy. V těchto halách vzniká mořírna nerezových a uhlíkových ocelí. Pro obyvatele Jehnic to znamená především zvýšení dopravy na Mokré Hoře, přesněji na ulici Jandáskova. Podle předložené studie se jedná o 12 nákladních automobilů navíc každý pracovní den v obou směrech. Případné znečištění by se Jehnic vůbec dotýkat nemělo.

Zastupitelstvo Řečkovic projednalo plánovanou výstavbu v Jehnicích před školou a jednomyslně se shodlo, že s touto změnou nesouhlasí. Důvody proč tak rozhodlo je především nevhodné dopravní napojení, respektive přetížená silnice, hluk z této silnice, který silně zatěžuje obyvatele na ulici Tumaňanova a zastaralá kanalizace na Mokré Hoře. Rozvoj v Jehnicích je dle jejich stanoviska na úkor Řečkovic a Mokré Hory.

A nakonec zastávku Skrejš, kde se nachází mateřská škola Paraplíčko, čekají dopravní změny. V rámci projektu bezpečné cesty do škol, provedou Brněnské komunikace úpravy této zastávky a nově by zde měl vzniknout přechod pro chodce.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply