Stromová kaple – Dobrý nápad, tragické provedení

Na posledním zastupitelstvu byl představen návrh na realizaci Stromové kaple za parkovištěm u hřbitova.

Stromová kaple je krajinný prvek, jenž u nás poprvé představili krajinářští architekti Daniel a Hana Matějkovi. Je to jedna z forem land artu, neboli krajinného umění, což je umělecký směr vzniklý v 60. letech v USA. Tyto prvky se používají v současné krajinářské architektuře.

Mezi důvody pro vznik stromové kaple paní architektka také uvádí „Kaple poskytne místo pro ztišení v dnešní rychlé době, pro setkávání místních či sdílení. Vznikne prostor pro sdílení, pro prohloubení sousedských vztahů. Projekt je zaměřený na aktivizaci místní komunity, ve které je potenciál pro rozvoj následné činnosti podporující mezilidské vztahy.“

Bohužel nápad představený pro Jehnice je přesný opak. Zásadní problém je to, že návrh není zpracován autorizovaným krajinářským architektem, ale arboristou, jehož hlavní náplní práce je údržba a kácení stromů a keřů.

Navrhované umístění Stromové kaple za parkovištěm, u kontejnerů, na místě bývalé černé skládky ve mně vzbuzuje pochybnosti o kvalitě návrhu. Pokud by mělo jít o zvýšení pietnosti prostor před hřbitovem (jak bylo uváděno v návrhu), očekával bych naopak umístění stromové kaple mezi stromy před hřbitovem, odkud by to ke vstupu do hřbitova bylo 10 kroků a nikoliv kroků 90, jak je navrhováno. Obdobně by dávalo logiku, aby kaple byla nějakým způsobem zakomponována mezi současné stromy, které by hned od počátku mohly poskytovat aspoň částečný stín, na rozdíl od návrhu, kde by se na první stín od nově zasazených stromů muselo čekat desítky let.

Bohužel vedení MČ představilo návrh, který jde proti všem původním důvodům vzniku Stromových kaplí. Navrhované umístění kaple tam, kde několik občanů navrhlo v participativním rozpočtu malé hřiště, vypadá spíše na snahu jakoukoliv komunitní aktivitu pohřbít…

Přál bych si, aby v Jehnicích vznikl nějaký prvek land artu z pera krajinářského architekta. Bohužel se zřejmě jen dočkáme úřednické hurá akce.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply