Developer vs Jehnice

Další byty v poslední rozestavěné budově A1 rezidence Bavaria jsou nyní na prodej. Developerem slíbený DPS (dům s pečovatelskou službou) nakonec vůbec nevznikl. Vznik DPS byl přitom důvod, proč dva roky zpátky ZMČ Jehnice schválilo zvětšení budovy o jedno patro navíc a umožnilo tak zvýšení počtu bytů z 10 na 37. Místo DPS tak budou mít Jehnice jen další byty. Tato změna způsobí další problém s parkováním, protože se navýší množství bytů a tudíž i aut, ale nenavýší se nijak počet parkovacích míst v areálu. MČ Jehnice totiž přistoupila na všechny požadavky developera. Nepožadovala od něj na oplátku další parkovací místa nebo např. jinde zcela běžné herní prvky pro děti přímo v areálu, které nyní umísťují do polí.

Parafrázoval bych to tak, že to zastupitelé hlasující pro zmíněné navýšení množství bytů (Rychnovský, Rinchenbach, Svoboda a Otavová) asi mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždy…

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Územní plán snad již naposledy

V minulém čísle JL jsme byli vyzváni panem starostou, abychom požádali o přeřazení územní rezervy B-11 znovu na zastavitelnou plochu.

Jelikož jsme byli 550 občany zplnomocněni jako zástupci veřejnosti ohledně projednávaného územního plánu, tak jsme podali naopak návrh na úplné zrušení celé územní rezervy, aby se zde nemohlo stavět ani do budoucna. Další podobnou námitku podalo uskupení občanů na Mokré Hoře. Pod jejich námitku se nedávno podepsalo dalších 450 obyvatel Mokré Hory.

Pokračovat ve čtení „Územní plán snad již naposledy“

Poděkování Klidným Jehnicím a výzva občanům

V Jehnicích žiji většinu svého života, jsem rodačka a budou zde vyrůstat mé děti. Proto mi není lhostejné, jak budou Jehnice vypadat v příštích letech. Když jsem zjistila, jak vypadá nový územní plán města Brna a jak se mají Jehnice rozšířit, nebyla jsem z toho nadšená. Na Jehnicích mám ráda jejich venkovský ráz-velké množství zeleně a malou zástavbu, malou koncentraci lidí i aut (i když těch už je tady docela dost). Nový územní plán počítá s nárůstem cca 2 tisíců obyvatel k dnešnímu jednomu tisíci. Nedovedu si představit dvojnásobné Jehnice a minimálně dvojnásobný provoz aut (ten bude ještě větší pokud projdou i změny územního plánu v Ořešíně). 

Pokračovat ve čtení „Poděkování Klidným Jehnicím a výzva občanům“

Doprava a změna přednosti

Pár slov k dopravní situaci na silniční komunikaci III/37918 vedoucí ulicemi Jandáskova, Tumaňanova a Blanenská. 

Náš spolek v roce 2011 provedl vlastní sčítání průjezdu vozidel po ulici Blanenská. Počítaly se průjezdy vozidel na zastávce Skrejš. Z Mokré Hory jelo do Jehnic téměř 1500 vozidel a stejný počet jel opačným směrem. Celkem se jedná o 3000 vozidel.

Na ulici Jandáskova (před křižovatkou u Moravostavu) je to za den celkem 8600 vozidel. Toto výrazné navýšení způsobují vozidla obyvatel Mokré Hory a pracovníky areálu Lachemy.

Je pro mě nepředstavitelné, jak by zde vypadala dopravní situace, kdyby tudy mělo projíždět 25 000 vozidel, jak opakovaně tvrdí vedení naší městské části.

Městské části Jehnice a Ořešín společně navrhují změnu přednosti na křižovatce u Moravostavu. Jaké by byly důsledky této změny? Pokud by se směr z/do Jehnic stal hlavním, došlo by k jistému zrychlení dopravy z Jehnic do města. Jenže současně s tím by došlo k výraznému snížení průjezdnosti z města do Jehnic. Téměř každý druhý automobil jede po ulici Gromešova z města směrem do Globusu. Tyto vozidla by na křižovatce musela zastavovat a dávat přednost. Tím by blokovala ty vozidla, které chtějí odbočit na Jehnice. K zablokování odbočení stačí jediné auto směřující do Globusu.

Je zde také aspekt bezpečnosti. Řidiči jedoucí z Řečkovic směrem do Globusu mohou změnu přednosti snadno přehlédnout a dojde tak ke zvýšení rizika nedání přednosti, kdy především řidiči ze směru z Jehnic by byli ohroženi nebezpečným rizikem nárazu do boku vozidla.

Návrh na změnu přednosti považuji za nebezpečný experiment, kterým se navíc doprava výrazně nezlepší. Považuji to za účelový návrh, jehož jediným cílem je zvýšit zastavěnost v Jehnicích a zvýšit dopravu.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Komentář ke článku starosty ohledně územního plánu

V květnových jehnických listech vyšel rozsáhlý komentář starosty Jehnic k územnímu plánu. Bohužel v mnoha věcech opět účelově mystifikuje, a tak abychom vše uvedli na pravou míru, uvádíme náš komentář.

Pokračovat ve čtení „Komentář ke článku starosty ohledně územního plánu“