Developer vs Jehnice

Další byty v poslední rozestavěné budově A1 rezidence Bavaria jsou nyní na prodej. Developerem slíbený DPS (dům s pečovatelskou službou) nakonec vůbec nevznikl. Vznik DPS byl přitom důvod, proč dva roky zpátky ZMČ Jehnice schválilo zvětšení budovy o jedno patro navíc a umožnilo tak zvýšení počtu bytů z 10 na 37. Místo DPS tak budou mít Jehnice jen další byty. Tato změna způsobí další problém s parkováním, protože se navýší množství bytů a tudíž i aut, ale nenavýší se nijak počet parkovacích míst v areálu. MČ Jehnice totiž přistoupila na všechny požadavky developera. Nepožadovala od něj na oplátku další parkovací místa nebo např. jinde zcela běžné herní prvky pro děti přímo v areálu, které nyní umísťují do polí.

Parafrázoval bych to tak, že to zastupitelé hlasující pro zmíněné navýšení množství bytů (Rychnovský, Rinchenbach, Svoboda a Otavová) asi mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždy…

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Územní plán snad již naposledy

V minulém čísle JL jsme byli vyzváni panem starostou, abychom požádali o přeřazení územní rezervy B-11 znovu na zastavitelnou plochu.

Jelikož jsme byli 550 občany zplnomocněni jako zástupci veřejnosti ohledně projednávaného územního plánu, tak jsme podali naopak návrh na úplné zrušení celé územní rezervy, aby se zde nemohlo stavět ani do budoucna. Další podobnou námitku podalo uskupení občanů na Mokré Hoře. Pod jejich námitku se nedávno podepsalo dalších 450 obyvatel Mokré Hory.

Pokračovat ve čtení „Územní plán snad již naposledy“

Stromová kaple – Dobrý nápad, tragické provedení

Na posledním zastupitelstvu byl představen návrh na realizaci Stromové kaple za parkovištěm u hřbitova.

Stromová kaple je krajinný prvek, jenž u nás poprvé představili krajinářští architekti Daniel a Hana Matějkovi. Je to jedna z forem land artu, neboli krajinného umění, což je umělecký směr vzniklý v 60. letech v USA. Tyto prvky se používají v současné krajinářské architektuře.

Pokračovat ve čtení „Stromová kaple – Dobrý nápad, tragické provedení“

To nejlepší pro školáky

Naše městská část je zřizovatelem základní školy a může v mnoha ohledech přispět k lepšímu a bezpečnějšímu návratu dětí do škol. U současných antigenních testů je vysoká poruchovost a chybovost. I samotné testování, kdy si děti musí strkat tyčinku do nosu je nepříjemné a často se takový odběr neudělá správně. Výsledek pak není přesný.

Některé brněnské městské části v minulých dnech a týdnech přešly na poolingové PCR testy, které jsou rychlé, velmi spolehlivé a děti si pouze  normálně „ocumlají“ tyčinku. Výsledky jsou známé ještě týž den. Takto bude své studenty testovat i Mendelova univerzita.

Podle mého názoru by se naše městská část měla k této iniciativě připojit. Naši místostarostové to považují za vyhazování peněz. S tím nemohu souhlasit, naši školáci by naopak měli mít přístup k tomu nejlepšímu.

Kamil Krinčev
zastupitel – Klidné Jehnice

Poděkování

Chtěl bych poděkovat všem, kteří hlasovali pro jehnické projekty v participativním rozpočtu města Brna. Žádný bohužel nezískal tolik hlasů, aby mohl uspět ve velké konkurenci z velkých městských částí. V blízkém sousedství uspěli dva projekty v Řečkovicích.

Pokračovat ve čtení „Poděkování“

Poznámka k rozpočtu

V minulých Jehnických listech jsme se mohli dočíst, že k rozpočtu na rok 2020 včetně částky pro Jehnické listy neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.

Tento názor není pravdivý. Při hlasování o rozpočtu jsem hlasoval proti. V zápisu také uvádím „považuji rozpočet za nehospodárný“. Provozní výdaje naší MČ považuji dlouhodobě za příliš vysoké a netransparentní. Upozorňuji na to při každém projednávání rozpočtu. Výše některých výdajů neobstojí ani při srovnání s podobně velkými MČ nebo obcemi.

Na tyto skutečnosti upozorňuji proto, aby se ušetřilo, zlepšilo a zefektivnilo fungování úřadu. Z těchto úspor by pak bylo možné například zlepšit stav dlouhodobě zanedbaného dětského hřiště, pořídit odpadkové koše nebo zkrášlit veřejná prostranství.

Kamil Krinčev
zastupitel

Projekty participativního rozpočtu v Jehnicích a okolí – finální hlasování

Od 1. listopadu 2020 probíhá hlasování na stránkách města Brna damenavas.brno.cz o projektech navržených občany města. Projekty s nejvyšším počtem hlasů budou následně realizovány.

Máme podporu participativního rozpočtu ve volebním programu a tak se o toto téma zajímáme. S radostí můžeme konstatovat, že letos se hlasování účastní i dva projekty přímo z Jehnic a několik jich je v blízkém okolí. Pojďme si je představit.

Jehnické projekty

Trvalkové záhony před školou

Projekt mění nevzhledný a nefunkční trávník před školou na moderní trvalkový záhon dle posledních trendů v krajinářské architektuře a modro-zelené infrastruktuře.

Proč projekt navrhujeme a odkud se bere inspirace jsme sepsali v samostatném článku proč trvalkový záhon před školou.

spolek Klidné Jehnice z.s.

Před školou jsou vybudované kvetoucí a trvalkové záhony, které zvyšují estetický dojem před školní budovou a školkou. Dále je zde přidána lavička a zvýšené obrubníky umožňující sezení a které oddělují část záhonu od chodníku. To umožňuje zkrátit si čekání posezením mezi květy.
Chodci vyšlapané cestičky podél silnice jsou nahrazeny propustnou cestou a zvyšují komfort chodcům.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1374

Možná ukázka trvalkového záhonu

JEHNICKÉ HŘIŠŤÁTKO NEJEN PRO JEHNIČÁKY

rojekt multifunkčního „hřišťátka“ by měl sloužit pro obyvatele Jehnic, pro které jsou tato místa častým cílem procházek, ale také pro výletníky a turisty ze všech koutů Brna, kteří celoročně putují kolem této plochy na své výpravy do lesů, obklopujících sever Brna.
V neposlední řadě jsou tyto končiny častým cílem procházek dětí z místní Základní a mateřské školy.
Nabízí se tedy tuto loučku osadit herními prvky pro děti a také workoutovými pro mládež a dospělé. Takto vybavená plocha poskytuje možnost cvičení na čerstvém vzduchu výše uvedené široké veřejnosti. Rozvoj fyzické kondice, vytrvalosti a síly je myslím více než jasným přínosem pro občany města Brna.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1428

Projekty s dosahem do Jehnic

Náš spolek navrhuje i jeden projekt s celoměstským dosahem. Jedná se o zasazení 42 stromů a máme domluveno se správou městské zeleně, že v případě úspěchu budou nejméně dva stromy zasazeny na katastru MČ Brno-Jehnice.

Moruše do Brna

Morušovníky jsou pozapomenuté stromy. V dnešní době je velmi těžké tyto stromy někde najít a vůbec mít možnost ochutnat jejich sladké a šťavnaté plody. Tento projekt si klade za cíl zasadil ve městě Brně 42 morušovníků.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1373

Morušovníky do Brna

Projekty v Řečkovicích

Zamilovaný hájek v Řečkovicích je na kole snadno dostupný z Jehnic, tak by stálo za to svým hlasem podpořit i projekt u sousedů. Další možností je take projekt HRáje kousek za konečnou šalin v Řečkovicích.

ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště

Projekt si klade za cíl vybudovat v oblíbené destinaci mnoha Brňanů – Zamilovaném hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Smyslem je zkvalitnit možnost trávení volného času v této části města.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1315

Řečkovický HRáj

Projekt si klade za cíl zpřístupnit oplocený a zanedbaný pozemek tak, aby z něj vznikl park a byla zachována vzrostlá zeleň, která se na tomto místě nachází.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1301

Zástupce veřejnosti v Jehnicích

17. června jsem byl pozván na setkání s občany Řečkovic a Mokré Hory na faře ohledně územního plánu, abych jim řekl pár slov o změnách územního plánu v Jehnicích a jejich vliv na Mokrou Horu. Následovala velmi podnětná diskuse s občany.   

Pokračovat ve čtení „Zástupce veřejnosti v Jehnicích“

Doprava a změna přednosti

Pár slov k dopravní situaci na silniční komunikaci III/37918 vedoucí ulicemi Jandáskova, Tumaňanova a Blanenská. 

Náš spolek v roce 2011 provedl vlastní sčítání průjezdu vozidel po ulici Blanenská. Počítaly se průjezdy vozidel na zastávce Skrejš. Z Mokré Hory jelo do Jehnic téměř 1500 vozidel a stejný počet jel opačným směrem. Celkem se jedná o 3000 vozidel.

Na ulici Jandáskova (před křižovatkou u Moravostavu) je to za den celkem 8600 vozidel. Toto výrazné navýšení způsobují vozidla obyvatel Mokré Hory a pracovníky areálu Lachemy.

Je pro mě nepředstavitelné, jak by zde vypadala dopravní situace, kdyby tudy mělo projíždět 25 000 vozidel, jak opakovaně tvrdí vedení naší městské části.

Městské části Jehnice a Ořešín společně navrhují změnu přednosti na křižovatce u Moravostavu. Jaké by byly důsledky této změny? Pokud by se směr z/do Jehnic stal hlavním, došlo by k jistému zrychlení dopravy z Jehnic do města. Jenže současně s tím by došlo k výraznému snížení průjezdnosti z města do Jehnic. Téměř každý druhý automobil jede po ulici Gromešova z města směrem do Globusu. Tyto vozidla by na křižovatce musela zastavovat a dávat přednost. Tím by blokovala ty vozidla, které chtějí odbočit na Jehnice. K zablokování odbočení stačí jediné auto směřující do Globusu.

Je zde také aspekt bezpečnosti. Řidiči jedoucí z Řečkovic směrem do Globusu mohou změnu přednosti snadno přehlédnout a dojde tak ke zvýšení rizika nedání přednosti, kdy především řidiči ze směru z Jehnic by byli ohroženi nebezpečným rizikem nárazu do boku vozidla.

Návrh na změnu přednosti považuji za nebezpečný experiment, kterým se navíc doprava výrazně nezlepší. Považuji to za účelový návrh, jehož jediným cílem je zvýšit zastavěnost v Jehnicích a zvýšit dopravu.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku

Proč sbíráme 200 podpisů, když jsme zveřejnili vzory námitek a k čemu je to dobré?

Chceme tímto pomoct hájit občany, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou napsat námitku a nebo občany, kteří mohou podávat pouze připomínky, protože nevlastní nemovitost. Také tím pomůžeme zvýšit úspěšnost námitek ostatních, kteří je podávají za sebe. Více stěžovatelů značí vyšší závažnost situace.

Pokračovat ve čtení „Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku“