Nový územní plán část 3 – změna přednosti, MHD, nová silnice, vyvlastňování a nesouhlas Řečkovic

Ve čtvrtek 21. května 2020 se konalo ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a přineslo zajímavé informace, které bych chtěl v tomto článku ve stručnosti zmínit.

Dále popsat situaci ohledně zakreslené nové silnice Jehnice-Ořešín, jejím statutu veřejně prospěšné stavby.

Materiály z jednání zastupitelstva Řečkovic jsou ke stažení na jejich stránkách. Vše podstatné ohledně Jehnic je v bodě 8.

Změna přednosti u Moravostavu

Zastupitelstva Jehnic a Ořešína schválila usnesení, kde požadují změnu přednosti na křižovatce v Mokré Hoře. Jedná se o politická usnesení nepodložená žádnými daty.

Představitelé Řečkovic požadují po městu Brnu (dopravním odboru), aby přišel s nějakými daty ohledně reálného provozu, jak je na tom hustota dopravy ze směru z/do Jehnic/Ořešína a z/do Globusu a Řečkovic. Teprve poté, až bude spočítána doprava v každém směru, bude možné o této změně přednosti v jízdě odborně rozhodnout.

MHD, nová silnice a možnost vyvlastnění

V minulém článku ohledně popisu jednotlivých lokalit, jsme zmínili nutnost výstavby nové silnice spojující Jehnice s Ořešínem.

Plánovaná nová silnice mezi Jehnicemi a Ořešínem
Výkres vedení MHD

Fialově je zakreslen plán na vedení nové silnice, která by měla obsluhovat novou výstavbu v Ořešíně a je nutná pro obsloužení MHD pro změnu Je-1 v Jehnicích.

Není jisté, kdy silnice může vzniknout. Může to trvat desetiletí, budou problémy se získáním peněz na výstavbu, nicméně je potřeba tomu věnovat pozornost, protože například trasování linek MHD počítá v územním plánu s tím, že MHD bude vedeno po ulici Blanenská a následně po nové silnici na Ořešín. Potvrzují to výkresy vedení MHD, kde je zelenou čarou zakreslena již plánovaná nová trasa.

Veřejně prospěšná stavba

Plánovaná silnice je navrhována a označena jako veřejně prospěšná stavba

Na první pohled to nevypadá nijak neobvykle, jenže je zapotřebí vědět, co ve skutečnosti znamená definice veřejně prospěšné stavby (VPS).

Prohlášení něčeho za veřejně prospěšnou stavbu umožňuje, aby bylo možné vyvlastnění pozemků a staveb, které jsou nutné pro realizaci této veřejně prospěšné stavby. 

Samotné zakreslení VPS Vy/O/0330 (dle mého názoru) znamená jediný možný výklad a to je ten, že už se předem počítá s nesouhlasem majitelů pozemků, kudy by plánovaná nová silnice měla procházet.

Dotčení vlastníci pozemků by si měli dát na toto pozor, protože takovéhle zakreslení veřejně prospěšné stavby jim v budoucnu může velmi výrazně omezit vlastnická práva.

Nesouhlas Řečkovic

  • chtějí vyjmout plánovanou silnici Jehnice-Ořešín Vy/O/0330 z veřejně prospěšných staveb
  • nesouhlasí s územní rezervou B-3, která má zůstat jako zemědělský půdní fond
  • nesouhlasí s výstavbou v Jehnicích Je-1 Plástky a Je-2 Při ulici Blanenská
  • nesouhlasí s výstavbou v Ořešíně Or-1 a Or-3
Zdroje
Naše další články k tématu výstavby

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply