Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice

Námitky je možné podávat do 30.6.2020. V minulých článcích jsme si popsali jednotlivé změny, stanovisko MČ Řečkovice a Mokrá Hora a také si ukázaly vzory námitek vhodné pro obyvatele Mokré Hory.

Obecný postup

Na oficiální www stránce k územnímu plánu upmb.brno.cz je možné stáhnout FORMULAR pripominka namitka, nebo použít námi připravenou blanketní námitku (ve formátu word dokumentu), kde stačí upravit červeně označené údaje.

Vyplní se uvedené údaje, jedná se především o: název projednávané lokality (pro Jehnice to je Je-1, Je-2, Je-3 nebo Je-4, případně B-3), Jméno a Příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo vlastněné parcely včetně katastru, text samotné námitky, datum a nakonec vlastnoruční podpis.

Do námitky je vhodné uvést jakýkoliv důvod, který podatele negativně ovlivňuje, nebo naopak návrh, který by byl ku prospěchu podatele.

Vyplněné námitky je následně nutné odeslat doporučeně poštou nebo odevzdat osobně na adresu:

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice“

Nový územní plán část 4 – vzor námitek pro Mokrou Horu

Datum podání námitek bylo posunuto do 30.6.2020. V minulých článcích jsme si popsali jednotlivé změny a také stanovisko MČ Řečkovice a Mokrá Hora. Považujeme stanoviska občanů Mokré Hory za důležité, protože především jich se dotknou nepříznivé jevy související s navýšením provozu z Jehnic a Ořešína.

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 4 – vzor námitek pro Mokrou Horu“