Developer vs Jehnice

Další byty v poslední rozestavěné budově A1 rezidence Bavaria jsou nyní na prodej. Developerem slíbený DPS (dům s pečovatelskou službou) nakonec vůbec nevznikl. Vznik DPS byl přitom důvod, proč dva roky zpátky ZMČ Jehnice schválilo zvětšení budovy o jedno patro navíc a umožnilo tak zvýšení počtu bytů z 10 na 37. Místo DPS tak budou mít Jehnice jen další byty. Tato změna způsobí další problém s parkováním, protože se navýší množství bytů a tudíž i aut, ale nenavýší se nijak počet parkovacích míst v areálu. MČ Jehnice totiž přistoupila na všechny požadavky developera. Nepožadovala od něj na oplátku další parkovací místa nebo např. jinde zcela běžné herní prvky pro děti přímo v areálu, které nyní umísťují do polí.

Parafrázoval bych to tak, že to zastupitelé hlasující pro zmíněné navýšení množství bytů (Rychnovský, Rinchenbach, Svoboda a Otavová) asi mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždy…

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Územní plán snad již naposledy

V minulém čísle JL jsme byli vyzváni panem starostou, abychom požádali o přeřazení územní rezervy B-11 znovu na zastavitelnou plochu.

Jelikož jsme byli 550 občany zplnomocněni jako zástupci veřejnosti ohledně projednávaného územního plánu, tak jsme podali naopak návrh na úplné zrušení celé územní rezervy, aby se zde nemohlo stavět ani do budoucna. Další podobnou námitku podalo uskupení občanů na Mokré Hoře. Pod jejich námitku se nedávno podepsalo dalších 450 obyvatel Mokré Hory.

Pokračovat ve čtení „Územní plán snad již naposledy“

Predikce dalšího vývoje Jehnic – schválení výstavby a co dál?

V minulých článcích jsme viděli, jak by se po schválení změn v Jehnicích mohl zvýšit počet obyvatel na dvojnásobek (z 1070 obyvatel na téměř 2000). Jenže to nemusí být vše. Jakmile budou schváleny aktuální změny, budou se projednávat změny nové. V následujícím obrázku a popisu si můžeme ukázat jak taková situace může hypoteticky vypadat. Je to takový nejhorší možný výhled do budoucnosti, který nerespektuje žádné zásady udržitelného rozvoje. Salámová metoda rozvoje. Jehnice s několikanásobkem obyvatel.

Pokračovat ve čtení „Predikce dalšího vývoje Jehnic – schválení výstavby a co dál?“

Zástupce veřejnosti v Jehnicích

17. června jsem byl pozván na setkání s občany Řečkovic a Mokré Hory na faře ohledně územního plánu, abych jim řekl pár slov o změnách územního plánu v Jehnicích a jejich vliv na Mokrou Horu. Následovala velmi podnětná diskuse s občany.   

Pokračovat ve čtení „Zástupce veřejnosti v Jehnicích“

Poděkování Klidným Jehnicím a výzva občanům

V Jehnicích žiji většinu svého života, jsem rodačka a budou zde vyrůstat mé děti. Proto mi není lhostejné, jak budou Jehnice vypadat v příštích letech. Když jsem zjistila, jak vypadá nový územní plán města Brna a jak se mají Jehnice rozšířit, nebyla jsem z toho nadšená. Na Jehnicích mám ráda jejich venkovský ráz-velké množství zeleně a malou zástavbu, malou koncentraci lidí i aut (i když těch už je tady docela dost). Nový územní plán počítá s nárůstem cca 2 tisíců obyvatel k dnešnímu jednomu tisíci. Nedovedu si představit dvojnásobné Jehnice a minimálně dvojnásobný provoz aut (ten bude ještě větší pokud projdou i změny územního plánu v Ořešíně). 

Pokračovat ve čtení „Poděkování Klidným Jehnicím a výzva občanům“

Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku

Proč sbíráme 200 podpisů, když jsme zveřejnili vzory námitek a k čemu je to dobré?

Chceme tímto pomoct hájit občany, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou napsat námitku a nebo občany, kteří mohou podávat pouze připomínky, protože nevlastní nemovitost. Také tím pomůžeme zvýšit úspěšnost námitek ostatních, kteří je podávají za sebe. Více stěžovatelů značí vyšší závažnost situace.

Pokračovat ve čtení „Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku“

Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice

Námitky je možné podávat do 30.6.2020. V minulých článcích jsme si popsali jednotlivé změny, stanovisko MČ Řečkovice a Mokrá Hora a také si ukázaly vzory námitek vhodné pro obyvatele Mokré Hory.

Obecný postup

Na oficiální www stránce k územnímu plánu upmb.brno.cz je možné stáhnout FORMULAR pripominka namitka, nebo použít námi připravenou blanketní námitku (ve formátu word dokumentu), kde stačí upravit červeně označené údaje.

Vyplní se uvedené údaje, jedná se především o: název projednávané lokality (pro Jehnice to je Je-1, Je-2, Je-3 nebo Je-4, případně B-3), Jméno a Příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo vlastněné parcely včetně katastru, text samotné námitky, datum a nakonec vlastnoruční podpis.

Do námitky je vhodné uvést jakýkoliv důvod, který podatele negativně ovlivňuje, nebo naopak návrh, který by byl ku prospěchu podatele.

Vyplněné námitky je následně nutné odeslat doporučeně poštou nebo odevzdat osobně na adresu:

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice“

Nový územní plán část 1 – budoucí počty obyvatel

První článek ze série komentářů k návrhu nového územního plánu v Brno-Jehnice. V novém územním plánu města Brna (dále jen nÚPmB) jsou v Jehnicích uvedeny čtyři rozvojové lokality.

Nejpodstatnější čísla ohledně nové výstavby jsou počty obyvatel, které se do budoucna mohou přistěhovat. Záleží to na velikosti rozvojové plochy, struktuře zástavby, respektive její hustotě a na výškové úrovni zástavby.

V nÚPmB jsou tyto údaje u každé lokality uvedeny a jsou následující:

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 1 – budoucí počty obyvatel“