Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku

Proč sbíráme 200 podpisů, když jsme zveřejnili vzory námitek a k čemu je to dobré?

Chceme tímto pomoct hájit občany, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou napsat námitku a nebo občany, kteří mohou podávat pouze připomínky, protože nevlastní nemovitost. Také tím pomůžeme zvýšit úspěšnost námitek ostatních, kteří je podávají za sebe. Více stěžovatelů značí vyšší závažnost situace.

Věcně shodná připomínka ke stažení

Pokud se občané rozhodnou zmocnit zástupce pro věcně shodnou připomínku, neznamená to, že by nemohli sami podávat připomínky nebo námitky. Naopak je vhodné podat za sebe námitky a také podepsat arch pro věcně shodnou připomínku. Občan může podepsat více zmocnění, respektive více věcně shodných připomínek.

Proč je tedy výhodné zástupce při územním plánování mít? Věcně shodná připomínka podaná zástupcem veřejnosti se vyhodnocuje jako námitka. Úředníci o ní musí rozhodnout. Proti rozhodnutí může zástupce podat podnět k přezkumu (tj. něco jako žádost o přezkoumání správnosti) a žalobu podle § 65 a násl. soudního řádu správního. Zástupce veřejnosti má silné právní postavení a jeho připomínky by měli mít podobnou váhu jako připomínky podané samotnými městskými částmi.

Jak postupovat

1) Pokud jste nenašli arch ve své schránce, tak si ji prosím stáhněte z naší stránky a vytiskněte.

2) Přečtěte si obsah. Ve zkratce: v připomínce vyjadřujeme nesouhlas s navrženou výstavbou v Jehnicích (jak před školou, tak rozšíření pily a také na severu Jehnic mezi Plástkami a Blanenskou), nesouhlas s výstavbou v Ořešíně, nesouhlasíme s rušením zeleně na některých plochách a požadujeme, aby recyklační dvůr byl zanesen jako plocha určená k likvidaci odpadu (aby se nedal nahradit bytovkami).
Jestliže s tímto zněním souhlasíte, tak prosím vyplňte své jméno a příjmení, adresu a podpis.

3) Máte-li arch podepsaný, zeptejte se svých známých (může být kdokoliv s bydlištěm v Brně), jestli by nepřidali i svůj podpis.

4) Předejte nám arch s podpisy. Vyplněné archy je možné vhodit do následujících poštovních schránek:
Jehnice
Havláskova 12
Lelekovická 10
Mokrá Hora
Jandáskova 19
Tumaňanova 22

nebo nám pošlete smsku s Vaší adresou na tel číslo 608 473 108 a my si přijdeme arch k Vám vyzvednout.

Podpisové archy nám musí být předány nejpozději v neděli 28.6.2020. V pondělí je totiž všechny předáme jako námitku odboru územního plánování města Brna.

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme v komentářích zde nebo na na facebooku.

Děkujeme za pomoc

Naše další články na téma výstavba

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply