Predikce dalšího vývoje Jehnic – schválení výstavby a co dál?

V minulých článcích jsme viděli, jak by se po schválení změn v Jehnicích mohl zvýšit počet obyvatel na dvojnásobek (z 1070 obyvatel na téměř 2000). Jenže to nemusí být vše. Jakmile budou schváleny aktuální změny, budou se projednávat změny nové. V následujícím obrázku a popisu si můžeme ukázat jak taková situace může hypoteticky vypadat. Je to takový nejhorší možný výhled do budoucnosti, který nerespektuje žádné zásady udržitelného rozvoje. Salámová metoda rozvoje. Jehnice s několikanásobkem obyvatel.

hypotetický rozvoj MČ Brno-Jehnice

1070 obyvatel
stávající stav jak jej známe nyní
2000 obyvatel
stav po schválení aktuálních změn územního plánu (Je-1, Je-2, Je-3 a B-3) a kompletní dostavbě areálu pivovaru
2100 obyvatel
po vyčerpání a zastavění ploch z nového územního plánu bude následovat rozšíření o územní rezervu B-3 , která se nachází u hranice s Mokrou Horou
2600 obyvatel
dalším logickým krokem bude spojení původní zástavby pod školou s novou zástavbou na územní rezervě B-3. Bude postupováno klasickou salámovou metodou, protože prodloužení ulic Aloise Havla a Cikánkova se přímo nabízí. K tomuto přesvědčení nás vede fakt, že jsme na jednání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice byli svědky diskuse, kdy jeden zainteresovaný zastupitel říkal druhému volně cituji „a to ještě nevědí (pozn. občané), že to chceme zastavět celé až k Mokré Hoře“.

Plán výstavby před školou

2800 obyvatel
zastavění části naproti je stejný mechanismus, jako je možné vidět dnes. Byla dokončena zástavba pod školou, bude se pokračovat zástavbou před školou a u vodárnou. Když se podíváte na plán zástavby před školou, podle orientace silnic a „pěších“ průchodů jdou vidět místa dalšího rozvoje. Pěší průchod o šířce regulérní silnice naplánovaný na místě křižovatky? Zcela jistá příprava pro následné opětovné rozšíření výstavby.

3400 obyvatel
trasování cest a volná polní cesta nás vede k předpokladu dalšího směru zástavby. Rovná pole jsou již vyčerpána a zemědělský půdní fond ve svahu a za hřbitovem je 3 a 4 třídy, tudíž snadno zastavitelný. Pokračovat v rozvoji zde se přímo nabízí.
3950 obyvatel
další na řadě může být následně les. Proč zrovna les? Existuje mýtní věk lesa. Ve zkratce to znamená vykácení lesa a jeho obnova. V plánovacích dokumentech města Brna je uvedeno, že stromy v tomto lese jsou již mýtního věku. Les, který je uprostřed zástavby a který může být vykácen je tedy žhavý kandidát na další zástavbu. Majitel lesa kromě realizace zisku z pokácených stromů ušetří na nákladech k obnově lesa a navíc prodá lukrativní pozemky pro výstavbu.
4500 obyvatel
znamená zastavění zbylých volných polí mezi pilou a Mokrou Horou
4500++ obyvatel
další rozvoj už by probíhal na polích nad Jehnicemi směrem na Lelekovice. Vzhledem k chybějící komunikaci a vzdálenosti od MHD je takový rozvoj málo pravděpodobný

Kulturní centrum a jeho velikost?

Jedno z dalších vodítek pro takovou masivní zástavbu může posloužit velikost plánovaného kulturního centra. V návrhu předloženém současným vedením se počítá se 160 místy k sezení. Vzhledem k současné velikosti a počtu obyvatel je to poněkud nadimenzované číslo. Obzvláště to vynikne při porovnání s jinými kulturními centry v Brně.

Porovnání počtu obyvatel a velikosti společenských sálů v Brně

Plánována kapacita KC Jehnice odpovídá kapacitě obvyklé v obcích o velikosti přibližně 3 až 5 tisíc obyvatel. Rozhodně neodpovídá obci o velikosti málo přes tisíc obyvatel.

Závěr

Od žádného představitele vedení naší MČ neuslyšíte definitivní verzi rozvoje Jehnic. Nebyla zpracována žádná urbanistická studie, nebyla vyhlášená žádná architektonicko-urbanistická soutěž o návrh řešení rozvoje MČ Brno-Jehnice. Situace zde nebyla posouzena žádným nestranným odborníkem.

Veškeré dostupné výkresy ke změnám byly předloženy architekty placenými developery, jejich úkolem bylo rozkreslit plochy rozvoje tak, aby byl maximalizován profit při prodeji těchto pozemků… Parky, veřejná prostranství a vybavenost je navržena pouze v minimálním rozsahu.

Jakmile budou schváleny změny Je-1, Je-2 a Je-3 dle nového územního plánu (viz. náš článek o novém ÚP města Brna), tak bude následovat opět další tlak na další a další rozšiřování zastavby. 

Tato predikce je volnou interpretací kroků a předpokladů, jak by mohl vypadat rozvoj Jehnic v dlouhodobém horizontu přibližně 50 let, pokud by měl být maximalizován zisk developerů a majitelů pozemků. Územní rozvoj vždy postupuje postupně a jednotlivých krocích, které jsme v této predikci zohlednili.

Autor: redakce

Redakci tvoří členové spolku Klidné Jehnice z.s. a další osoby, které s námi spolupracují. Článek zveřejněný jménem redakce je společné dílo několika autorů, případně se jedná o převzaté dílo někoho jiného a nebo text, který nám byl zaslán osobou, která si nepřála být uvedena.

Leave a Reply