Územní plán snad již naposledy

V minulém čísle JL jsme byli vyzváni panem starostou, abychom požádali o přeřazení územní rezervy B-11 znovu na zastavitelnou plochu.

Jelikož jsme byli 550 občany zplnomocněni jako zástupci veřejnosti ohledně projednávaného územního plánu, tak jsme podali naopak návrh na úplné zrušení celé územní rezervy, aby se zde nemohlo stavět ani do budoucna. Další podobnou námitku podalo uskupení občanů na Mokré Hoře. Pod jejich námitku se nedávno podepsalo dalších 450 obyvatel Mokré Hory.

Už z pokynů k zadání územního plánu z roku 2007 bylo jasné, že všechny navržené plochy nebudou schváleny, protože bylo konstatováno „rozvoj na severu Brna se považuje za ukončený“ a jakékoliv další zvyšování zastavěnosti v této oblasti má převažující negativní vlivy.

Vlastníci pozemků na ploše B-11 si nemohou postavit 8 rodinných domů. Je to především důsledek postupu současného vedení MČ, které místo hledání kompromisní varianty rozvoje Jehnic postupovalo tak, že jedné osobě (jednající navíc ve střetu zájmů) schválilo výstavbu 50 domů. Vedení MČ si přálo, aby jeden občan dostal se svojí výstavbou přednost před ostatními. Není možné z toho obviňovat občany, kteří jen podali námitky a které byly shledány důvodné.

Nikdo nemá sebemenší problém s výstavbou nových domů nebo rozšiřování stávajících v intravilánu obce. To je zdravý rozvoj. Problematická je naopak výstavba na neustále ubývající orné půdě jen za účelem rychlého zisku, jenž navíc výrazně zhoršuje dopravní situaci.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply