Predikce dalšího vývoje Jehnic – schválení výstavby a co dál?

V minulých článcích jsme viděli, jak by se po schválení změn v Jehnicích mohl zvýšit počet obyvatel na dvojnásobek (z 1070 obyvatel na téměř 2000). Jenže to nemusí být vše. Jakmile budou schváleny aktuální změny, budou se projednávat změny nové. V následujícím obrázku a popisu si můžeme ukázat jak taková situace může hypoteticky vypadat. Je to takový nejhorší možný výhled do budoucnosti, který nerespektuje žádné zásady udržitelného rozvoje. Salámová metoda rozvoje. Jehnice s několikanásobkem obyvatel.

Pokračovat ve čtení „Predikce dalšího vývoje Jehnic – schválení výstavby a co dál?“

Nový územní plán část 1 – budoucí počty obyvatel

První článek ze série komentářů k návrhu nového územního plánu v Brno-Jehnice. V novém územním plánu města Brna (dále jen nÚPmB) jsou v Jehnicích uvedeny čtyři rozvojové lokality.

Nejpodstatnější čísla ohledně nové výstavby jsou počty obyvatel, které se do budoucna mohou přistěhovat. Záleží to na velikosti rozvojové plochy, struktuře zástavby, respektive její hustotě a na výškové úrovni zástavby.

V nÚPmB jsou tyto údaje u každé lokality uvedeny a jsou následující:

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 1 – budoucí počty obyvatel“