Územní plán snad již naposledy

V minulém čísle JL jsme byli vyzváni panem starostou, abychom požádali o přeřazení územní rezervy B-11 znovu na zastavitelnou plochu.

Jelikož jsme byli 550 občany zplnomocněni jako zástupci veřejnosti ohledně projednávaného územního plánu, tak jsme podali naopak návrh na úplné zrušení celé územní rezervy, aby se zde nemohlo stavět ani do budoucna. Další podobnou námitku podalo uskupení občanů na Mokré Hoře. Pod jejich námitku se nedávno podepsalo dalších 450 obyvatel Mokré Hory.

Pokračovat ve čtení „Územní plán snad již naposledy“

Zástupce veřejnosti v Jehnicích

17. června jsem byl pozván na setkání s občany Řečkovic a Mokré Hory na faře ohledně územního plánu, abych jim řekl pár slov o změnách územního plánu v Jehnicích a jejich vliv na Mokrou Horu. Následovala velmi podnětná diskuse s občany.   

Pokračovat ve čtení „Zástupce veřejnosti v Jehnicích“

Poděkování Klidným Jehnicím a výzva občanům

V Jehnicích žiji většinu svého života, jsem rodačka a budou zde vyrůstat mé děti. Proto mi není lhostejné, jak budou Jehnice vypadat v příštích letech. Když jsem zjistila, jak vypadá nový územní plán města Brna a jak se mají Jehnice rozšířit, nebyla jsem z toho nadšená. Na Jehnicích mám ráda jejich venkovský ráz-velké množství zeleně a malou zástavbu, malou koncentraci lidí i aut (i když těch už je tady docela dost). Nový územní plán počítá s nárůstem cca 2 tisíců obyvatel k dnešnímu jednomu tisíci. Nedovedu si představit dvojnásobné Jehnice a minimálně dvojnásobný provoz aut (ten bude ještě větší pokud projdou i změny územního plánu v Ořešíně). 

Pokračovat ve čtení „Poděkování Klidným Jehnicím a výzva občanům“

Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku

Proč sbíráme 200 podpisů, když jsme zveřejnili vzory námitek a k čemu je to dobré?

Chceme tímto pomoct hájit občany, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou napsat námitku a nebo občany, kteří mohou podávat pouze připomínky, protože nevlastní nemovitost. Také tím pomůžeme zvýšit úspěšnost námitek ostatních, kteří je podávají za sebe. Více stěžovatelů značí vyšší závažnost situace.

Pokračovat ve čtení „Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku“

Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice

Námitky je možné podávat do 30.6.2020. V minulých článcích jsme si popsali jednotlivé změny, stanovisko MČ Řečkovice a Mokrá Hora a také si ukázaly vzory námitek vhodné pro obyvatele Mokré Hory.

Obecný postup

Na oficiální www stránce k územnímu plánu upmb.brno.cz je možné stáhnout FORMULAR pripominka namitka, nebo použít námi připravenou blanketní námitku (ve formátu word dokumentu), kde stačí upravit červeně označené údaje.

Vyplní se uvedené údaje, jedná se především o: název projednávané lokality (pro Jehnice to je Je-1, Je-2, Je-3 nebo Je-4, případně B-3), Jméno a Příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo vlastněné parcely včetně katastru, text samotné námitky, datum a nakonec vlastnoruční podpis.

Do námitky je vhodné uvést jakýkoliv důvod, který podatele negativně ovlivňuje, nebo naopak návrh, který by byl ku prospěchu podatele.

Vyplněné námitky je následně nutné odeslat doporučeně poštou nebo odevzdat osobně na adresu:

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice“

Námitky k územnímu plánu

Vážení sousedé, tento rok město Brno výrazně zvýšilo svoji aktivitu ohledně projednávání změn územního plánu. Je tlačeno časem, kdy nový územní plán (ÚP) musí začít platit během dvou let. 

Pokračovat ve čtení „Námitky k územnímu plánu“

Nový územní plán část 4 – vzor námitek pro Mokrou Horu

Datum podání námitek bylo posunuto do 30.6.2020. V minulých článcích jsme si popsali jednotlivé změny a také stanovisko MČ Řečkovice a Mokrá Hora. Považujeme stanoviska občanů Mokré Hory za důležité, protože především jich se dotknou nepříznivé jevy související s navýšením provozu z Jehnic a Ořešína.

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán část 4 – vzor námitek pro Mokrou Horu“

Změny územního plánu – pokračování

Vážení sousedé, spoluobčané.
V listopadovém čísle Jehnických listů jsem informoval o probíhajících změnách územního plánu (ÚPmB) v Jehnicích a možnosti podat vůči těmto změnám námitky. Jsem rád, že i přes snahu některých představitelů samosprávy zveřejňovat nezbytné minimum informací o těchto změnách, se našlo mnoho občanů, kteří námitky podali a kterým není jedno, co má vyrůst v sousedství. Požádal jsem MMB, aby sdělil kolik námitek bylo podáno k jednotlivým návrhům změn ÚPmB.

Pokračovat ve čtení „Změny územního plánu – pokračování“