Územní plán snad již naposledy

V minulém čísle JL jsme byli vyzváni panem starostou, abychom požádali o přeřazení územní rezervy B-11 znovu na zastavitelnou plochu.

Jelikož jsme byli 550 občany zplnomocněni jako zástupci veřejnosti ohledně projednávaného územního plánu, tak jsme podali naopak návrh na úplné zrušení celé územní rezervy, aby se zde nemohlo stavět ani do budoucna. Další podobnou námitku podalo uskupení občanů na Mokré Hoře. Pod jejich námitku se nedávno podepsalo dalších 450 obyvatel Mokré Hory.

Pokračovat ve čtení „Územní plán snad již naposledy“

Zástupce veřejnosti v Jehnicích

17. června jsem byl pozván na setkání s občany Řečkovic a Mokré Hory na faře ohledně územního plánu, abych jim řekl pár slov o změnách územního plánu v Jehnicích a jejich vliv na Mokrou Horu. Následovala velmi podnětná diskuse s občany.   

Pokračovat ve čtení „Zástupce veřejnosti v Jehnicích“

Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku

Proč sbíráme 200 podpisů, když jsme zveřejnili vzory námitek a k čemu je to dobré?

Chceme tímto pomoct hájit občany, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou napsat námitku a nebo občany, kteří mohou podávat pouze připomínky, protože nevlastní nemovitost. Také tím pomůžeme zvýšit úspěšnost námitek ostatních, kteří je podávají za sebe. Více stěžovatelů značí vyšší závažnost situace.

Pokračovat ve čtení „Sbíráme 200 podpisů pro věcně shodnou připomínku“

Změny územního plánu – pokračování

Vážení sousedé, spoluobčané.
V listopadovém čísle Jehnických listů jsem informoval o probíhajících změnách územního plánu (ÚPmB) v Jehnicích a možnosti podat vůči těmto změnám námitky. Jsem rád, že i přes snahu některých představitelů samosprávy zveřejňovat nezbytné minimum informací o těchto změnách, se našlo mnoho občanů, kteří námitky podali a kterým není jedno, co má vyrůst v sousedství. Požádal jsem MMB, aby sdělil kolik námitek bylo podáno k jednotlivým návrhům změn ÚPmB.

Pokračovat ve čtení „Změny územního plánu – pokračování“

Změny územního plánu v Jehnicích a okolí

Vážení sousedé, spoluobčané.
V současné době projednává magistrát města Brna několik změn územního plánu, které se přímo dotýkají naší městské části. Rád bych Vás o nich informoval, abyste případně měli možnost se k nim vyjádřit.
Změna ÚPmB B36/07-II – znamená kompletní zástavbu plochy před školou až k hranici lesa a následně přes vodárnu až k odbočce na pilu. Mělo by se jednat o nejméně 50 nových RD.

Pokračovat ve čtení „Změny územního plánu v Jehnicích a okolí“