Nový územní plán část 1 – budoucí počty obyvatel

První článek ze série komentářů k návrhu nového územního plánu v Brno-Jehnice. V novém územním plánu města Brna (dále jen nÚPmB) jsou v Jehnicích uvedeny čtyři rozvojové lokality.

Nejpodstatnější čísla ohledně nové výstavby jsou počty obyvatel, které se do budoucna mohou přistěhovat. Záleží to na velikosti rozvojové plochy, struktuře zástavby, respektive její hustotě a na výškové úrovni zástavby.

V nÚPmB jsou tyto údaje u každé lokality uvedeny a jsou následující:

oficiální názevnaše pojmenovánírozlohapočet nových obyvatelpočet nových pracovníků
Je-1 Plástkyvýstavba Jehnice Sever8,21 ha37274
Je-2 při ulici Blanenskávýstavba Jehnice Jih5,59 ha21743
Je-3 západně od ulice Aloise Havlavýstavba Jehnice Západ – rozšíření pila3,34 ha092
Je-4 Kleštínekrekonstrukce Pivovaru2,54 ha368145
Ořešín Or-1, Or-2, Or-3výstavba v Ořešíně celkem569115
Tabulka: souhrn čísel z návrhu nÚPmB pro jehnice

Možné důsledky a vliv

Počet obyvatel v Jehnicích je v současnosti přibližně 1070. Sousední Ořešín má 581. Pro Jehnice to znamená, že by se během příštího desetiletí mohl zvýšit počet obyvatel na dvojnásobek. Ořešín by se také mohl zvětšit na dvojnásobek.

Uvedená čísla jsou všechno předpoklady. Skutečná čísla mohou být ještě vyšší. Například u rekonstrukce Pivovaru (Je-3) se 368 nových obyvatel týká současné probíhající rekonstrukce. Po jejím dokončení však bude v areálu k dispozici stále ještě mnoho volných ploch a zanedbaných budov. Bude tam možné postavit až 10m vysoké víceúčelové budovy. 
Podobná situace může nastat ohledně plánovaného "domu s pečovatelskou službou" pod sběrným dvorem (nebo místo něj). Takový dům s pečovatelskou službou může být velmi snadno změněn na byty, ostatně jak se to již děje při rekonstrukci Pivovaru.

Tímto komentářem chceme upozornit na to, že plánovaná výstavba je skutečně velkých rozměrů a jestli bude realizována v plném rozsahu, bude mít zásadní negativní důsledky pro kvalitu života v naší městské části.

Jedním z důsledků bude s velkou pravděpodobností zdvojnásobení intenzity dopravy, kdy se počet aut z/do Jehnic zvýší na přibližně 2,5 násobek, protože kromě dopravy příslušné Jehnicím je třeba započítat i nové průjezdy z Ořešína. Obdobná situace platí pro MHD pro linku 70. Také se zvýší nákladní doprava směrem z/na pilu, neboť rozvoj výstavby Jehnice Západ (Je-3) znamená téměř zdvojnásobení rozlohy pily nebo jiného lehkého průmyslu v té lokalitě.

Počty obyvatel v plánované výstavbě
Počty obyvatel v nově plánovaných čtvrtích

V dalším díle si podrobněji popíšeme jednotlivé změny, jejich zdůvodnění. Popíšeme si i historii některých změn a také jak podat námitky a připomínky.


Zdroje
Naše další články k tématu výstavby
Chyba RSS: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

2 komentáře u „Nový územní plán část 1 – budoucí počty obyvatel“

    1. Dobrý den, tento víkend plánujeme zveřejnit pokračování a týden na to návody a šablony ohledně námitek.

Leave a Reply