Změny územního plánu – pokračování

Vážení sousedé, spoluobčané.
V listopadovém čísle Jehnických listů jsem informoval o probíhajících změnách územního plánu (ÚPmB) v Jehnicích a možnosti podat vůči těmto změnám námitky. Jsem rád, že i přes snahu některých představitelů samosprávy zveřejňovat nezbytné minimum informací o těchto změnách, se našlo mnoho občanů, kteří námitky podali a kterým není jedno, co má vyrůst v sousedství. Požádal jsem MMB, aby sdělil kolik námitek bylo podáno k jednotlivým návrhům změn ÚPmB.

Ke změně B36/07-II (výstavba před školou až k odbočce na pilu) podalo 133 občanů celkem 103 námitek.

Ke změně B25/15-0/Z (změna plochy sběrného dvora a plochy pod sběrným dvorem na plochy všeobecného bydlení) učinilo 53 občanů celkem 11 podání, ve kterých zmiňovali nejméně 33 námitek.

Poslední změna se týká hranic Jehnic a Ořešína. V Ořešíně je plánováno kompletně zastavět luční stráň Nivku. Jediný přístup k této lokalitě má být veden odbočkou z ulice Klimešova za Jehnickým mostkem. K této změně B195/15-0/Z podalo 69 občanů celkem 68 námitek.  

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply