Změny územního plánu v Jehnicích a okolí

Vážení sousedé, spoluobčané.
V současné době projednává magistrát města Brna několik změn územního plánu, které se přímo dotýkají naší městské části. Rád bych Vás o nich informoval, abyste případně měli možnost se k nim vyjádřit.
Změna ÚPmB B36/07-II – znamená kompletní zástavbu plochy před školou až k hranici lesa a následně přes vodárnu až k odbočce na pilu. Mělo by se jednat o nejméně 50 nových RD.


Dále pak následují změny územního plánu vybrané ke zkrácenému řízení. Tady se jedná především o změnu B25/15-0/Z na ulici Plástky, kdy se plocha sběrného dvora a plocha pod sběrným dvorem mění na plochu všeobecného bydlení. Pokud tato změna projde, může být sběrný dvůr kdykoliv v budoucnu nahrazen developerskou výstavbou po vzoru pivovaru. V této souvislosti je vhodné si také všimnout toho, že vedení naší MČ nepožaduje, aby plocha našeho sběrného dvora byla v územním plánu uvedena jako plocha likvidace odpadu, jak je to uvedeno u sběrného dvora v Ořešíně.


Poslední změna se týká hranic Jehnic a Ořešína. V Ořešíně je plánováno kompletně zastavět Nivku, luční stráň, která je lemovaná silnicí na Ořešín, která dále hraničí s Jehnickým potokem, naší zahradnickou kolonií a vede do kopce až po ulici Jasná na Ořešíně. Mělo by se jednat o několik desítek domů.
K těmto změnám je možné podat námitky a připomínky do 4.12.
Nakonec bych ještě uvedl, že s výše uvedenými změnami nesouhlasí MČ Řečkovice, která se obává výrazného zhoršení dopravy v Mokré Hoře.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply