Zástupce veřejnosti v Jehnicích

17. června jsem byl pozván na setkání s občany Řečkovic a Mokré Hory na faře ohledně územního plánu, abych jim řekl pár slov o změnách územního plánu v Jehnicích a jejich vliv na Mokrou Horu. Následovala velmi podnětná diskuse s občany.   

Na našich stránkách jsme také zveřejnili popisy změn a také návody, jak podávat námitky a připomínky pro občany, kteří se změnami nesouhlasí. Diskuse s občany z Mokré Hory nás však inspirovala k tomu, abychom učinili ještě další krok proti budoucí naddimenzované výstavbě a dopravě v Jehnicích a podali tak i věcně shodnou připomínku. K podání této připomínky bylo zapotřebí získat 200 podpisů obyvatel Brna. Na sběr podpisů jsme měli přesně týden. Oslovili jsme obyvatele Jehnic a Mokré Hory letáky i ústně. 28. června jsme sběr podpisů ukončili a vše připravili k podání na odbor územního plánování MMB.

Pod naši věcně shodnou připomínku se podepsalo 546 obyvatel města Brna, především z Jehnic a Mokré Hory. Tito občané nesouhlasí s další výstavbou v této oblasti, která opět zvýší již tak velký dopravní provoz přes Mokrou Horu.

Dokument jsme podali 29. června. Spolek Klidné Jehnice z.s. se tak stal zástupcem veřejnosti ve věci územního plánu. Všem, kteří nám vyjádřili důvěru svým podpisem, bychom tímto rádi poděkovali. Budeme tak moci hájit zájmy podepsaných občanů a úředníci MMB budou muset naše stanoviska zohledňovat. Také budeme moci požádat o soudní přezkum zamítnutých námitek.

V roce 2021 se při opakovaném projednávání územního plánu dozvíme, jak úředníci rozhodnou a jak bude proces pokračovat.

O všech novinkách Vás budeme pravidelně informovat.

Kamil Krinčev – zastupitel Klidné Jehnice

Naše poděkování z fb

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply