Poděkování Klidným Jehnicím a výzva občanům

V Jehnicích žiji většinu svého života, jsem rodačka a budou zde vyrůstat mé děti. Proto mi není lhostejné, jak budou Jehnice vypadat v příštích letech. Když jsem zjistila, jak vypadá nový územní plán města Brna a jak se mají Jehnice rozšířit, nebyla jsem z toho nadšená. Na Jehnicích mám ráda jejich venkovský ráz-velké množství zeleně a malou zástavbu, malou koncentraci lidí i aut (i když těch už je tady docela dost). Nový územní plán počítá s nárůstem cca 2 tisíců obyvatel k dnešnímu jednomu tisíci. Nedovedu si představit dvojnásobné Jehnice a minimálně dvojnásobný provoz aut (ten bude ještě větší pokud projdou i změny územního plánu v Ořešíně). 

O novém územním plánu jsme se mohli dozvědět z úřední desky umístěné na náměstí v Jehnicích a informací v JL.  Nicméně informace o tom, jak reagovat, či jak se bránit této možné masivní výstavbě, to už bychom se museli hlouběji zajímat a složitě hledat na stránkách magistrátu města Brna. Hnutí Klidné Jehnice mají ve svém volebním programu mimo jiné nesouhlas s velkou výstavbou v Jehnicích a větší informovanost občanů. A tohle splnili do puntíku. Na svých stránkách klidnejehnice.cz detailně informovali občany o změně územního plánování i o tom, jak postupovat, pokud bychom chtěli podávat připomínky či námitky.

Klidné Jehnice v čele se zastupitelem Bc. Kamilem Krinčevem uspořádali podpisovou akci pro věcně shodnou připomínku, připravili podpisové archy, které občané zainteresovaných ulic obdrželi do svých schránek.  Někteří z nás, běžných občanů jsme informovali další občany o této akci a o tom, jak mohou reagovat. Bohužel někteří občané si mysleli, že se jedná o akci proti panu starostovi. Chtěla bych, abychom si všichni uvědomili, že to není o panu starostovi, či jiných zastupitelích. Je to o nás, o tom, jak budou Jehnice vypadat pro nás, naše děti a vnoučata. O tom, jestli chceme ponechat Jehnice tak, jak je máme rádi, malé, útulné plné zeleně či jestli chceme, aby se provedla  megalomanská zástavba na tolika místech, kde chodíme rádi na procházky, pouštíme s dětmi draky, či je jinak využíváme pro spokojený život v naší městské části.

Jeden kamarád mi řekl, „zastavte tu výstavbu na Plástkách“. Mně, řadové občance. Říkám mu, to nemůžu udělat jen já, to musíme všichni. Proto prosím, zajímejte se, ptejte se svých zastupitelů – mnozí to mají přímo v programu – pravidelné setkávání s občany, choďte na zasedání zastupitelstva. Myslím si, že i díky Klidným Jehnicím se lidé začínají více zajímat, je možnost díky nim zhlédnout záznam z jednání zastupitelstva. V jiných MČ či obcích je to samozřejmost, v naší zatím stále pro některé zastupitele nežádoucí jev.

Přeji si, aby Jehnice zůstaly klidnou okrajovou městskou částí, kvůli čemuž zde jistě mnozí žijeme.

Ing. Iveta Brůhová

Autor: redakce

Redakci tvoří členové spolku Klidné Jehnice z.s. a další osoby, které s námi spolupracují. Článek zveřejněný jménem redakce je společné dílo několika autorů, případně se jedná o převzaté dílo někoho jiného a nebo text, který nám byl zaslán osobou, která si nepřála být uvedena.

Leave a Reply