Jehnická výstavba

Vážení sousedé, spoluobčané. V minulých letech nebylo obvyklé, aby zastupitelé prostřednictvím jehnických listů poskytovali informace nebo prezentovali své názory. Chtěl bych krátce shrnout aktuální dění v naší MČ.

V tomto roce bude v Jehnicích probíhat čilý stavební ruch. Bude pokračovat výstavba bytů v areálů bývalého pivovaru. Investor pivovaru zahájí úpravy ulice Kleštínek. Hřbitov bude rozšířen a upraveny povrchy chodníků. Měl by se stavět chodník na Mokrou horu.

Společně s těmito investičními akcemi probíhá příprava nových veřejných budov a změny územního plánu. Proběhlo setkání s občany, kde byla prezentována překvapivá změna v plánované budově úřadu. Místnost vyhrazená pro klub důchodců by měla být nahrazena restaurací. Takovou změnu nepovažuji za šťastnou, protože spolkový prostor pro místní zájmová sdružení nám v Jehnicích chybí.

Do další fáze projektování se posunula plánovaná změna územního plánu louky před školou až po odbočku na pilu. Celá tato plocha by měla být zastavěna. Neplánuje se zde žádný kvalitní veřejný prostor, žádný park a dětské hřiště. Zelených ploch je v návrhu minimum a počet parkovacích míst je také nedostatečný. Současné využití louky pro procházky a také významný krajinný výhledový prvek má úplně zaniknout.

Chtěl bych tímto upozornit na možnost občanů podat připomínky. Ohledně územního plánu se dají připomínky podat do 18. 4. na odbor územního plánování a rozvoje města Brna. Nápady a připomínky ohledně plánovaného kulturního centra a úřadu je vhodné poslat na úřad naší městské části. 

Kamil Krinčev
Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply