Poděkování ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora

Zastupitelstva se mají starat o občany, které zastupují. Oceňuji starost řečkovických zastupitelů o dění v sousedství. Část polí mezi Jehnicemi a Mokrou Horou chce současné vedení Jehnic zastavět. Všechna tato pole navíc spoluvlastní jehnický místostarosta. To našemu vedení ovšem nebrání v tom, aby byla prosazována necitlivá zástavba. Dlouhodobým cílem je postupnými kroky a změnami územního plánu propojit Jehnice a Mokrou Horu jednolitou zástavbou.

V kombinaci s probíhající revitalizací areálu bývalého pivovaru v Jehnicích to bude v důsledku znamenat nárůst počtu obyvatel v Jehnicích, téměř o polovinu. Obdobně lze očekávat silný nárůst dopravy na silnici Jandáskova-Tumaňanova-Blanenská.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zastupitelstvu Řečkovic a Mokré Hory za jednomyslné negativní stanovisko k výstavbě v MČ Brno-Jehnice.
Vaše rozhodnutí zvyšuje kvalitu bydlení dotčených obyvatel.

Kamil Krinčev
zastupitel v MČ Brno-Jehnice

– text odeslán do Řeči – zpravodaje MČ Řečkovice a Mokrá hora, kde nebyl zveřejněn s odůvodněním, že by musel být dán prostor k vyjádření i druhé straně (náš starosta nebo místostarostové). A to si očividně nikdo nepřál 😉 😀

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply