VKP u Boží Muky

Vážení sousedé, spoluobčané, může se zlepšit veřejný prostor a životní prostředí v Jehnicích? Samozřejmě! Tato příležitost se nedávno dokonce naskytla, ale jehnické zastupitelstvo, včetně prof. Svobody, ji zavrhlo.

Město Brno s podporou Ořešína navrhlo Jehnicím zřízení významného krajinného prvku (VKP) u Boží muky. Jedná se o úzký pás městského pozemku nad Jehnicemi, u Boží muky a částečně se nacházející pod elektrickým vedením, směrem od současné informační cedule VKP Meze u Křížku.

Jehnickému zastupitelstvu byl předložen přírodovědný průzkum, který zmiňuje registraci VKP, respektive revitalizaci mokřadu jako významně pozitivní opatření, které má navíc významný synergický efekt zájmu energetiky a ochrany přírody.

Kromě cenných travino-bylinných rostlinných společenstvech se zde nachází celkem 9 ohrožených druhů obratlovců (například Slavík obecný, Žluva hajní) a dále pak 6 silně ohrožených druhů (Skokan štíhlý a několik druhů hadů). Průzkum zde také zmiňuje možnost vzniku pozorovatelny, přístupové stezky a dalších prvků, které by mohli využívat obyvatelé Jehnic a Ořešína.

To vše bylo naším zastupitelstvem zamítnuto z důvodu, že to prý sousední drobné vlastníky pozemků poškodí. Byl jsem jediným zastupitelem, který vznik VKP podpořil. Působí to na mě tak, že ostatní zastupitelé si přírodovědný průzkum snad ani nepřečetli a uvěřili nepravdivému tvrzení pana starosty, jak VKP poškodí okolní vlastníky. Proto jsem na svém Facebooku toto ostudné hlasování kritizoval.

Obrátil jsem se na odbor životního prostředí Brna, který mi jednoznačně sdělil: „žádný souhlas majitelů sousedních pozemků se nevyžaduje, protože okolní pozemky nejsou zřízením VKP nijak dotčeny. VKP nemá žádné ochranné pásmo.“  

VKP prostě nikoho nepoškodí. Považuji za absurdní, že u hlasování ohledně přírodního prvku požadují jehničtí zastupitelé souhlas sousedů, ale když schvalovali rozsáhlou výstavbu na severu a jihu Jehnic, která negativně ovlivní celé Jehnice, tak souhlas nebo názor sousedů nebyl žádoucí.  

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply