Řešení od vedle pro Jehnice?

Vážení sousedé, spoluobčané.

Byl jsem se podívat v městské části Komín na veřejném projednání k přípravě zadání architektonické soutěže o návrh na společensko-kulturní centrum. Setkání pořádala kancelář architekta města Brna (KAM), na kterou se obrátila paní starostka z důvodu obav části místních občanů, aby nebyla historická budova zbořena nebo necitlivě rekonstruována. Zaujalo mě to z toho důvodu, že u nás v Jehnicích jsou obavy některých občanů obdobné a vyústily v sepsání dvou petic.

Pan architekt Sedláček se na setkání vyjádřil následovně „jestli jsou nějaké pochybnosti, jestli se má rekonstruovat nebo postavit něco nového, tak je architektonická soutěž to nejefektivnější, poskytne nejvíc názorů, dokáže to prozkoumat a poskytnout podklady k rozhodnutí“.

S tímto názorem souhlasím. Jehnice by si soutěž také zasloužili. Nový úřad, kulturní centrum a hasička by neměly být prosazovány silou, ale naopak konsensuálním rozhodnutím. Na posledním jednání našeho zastupitelstva byla projednána druhá petice jehnických občanů ohledně architektonické soutěže. Kromě pana starosty se všichni ostatní zastupitelé vyjádřili pro vypsání soutěže. Snad se i u nás bude brzy rozhodovat dle posledních trendů.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply