Boj proti suchu v Jehnicích

Českou republiku už několik let sužuje sucho. I vláda ČR si uvědomuje závažnost tohoto problému a uvolní miliardy na boj s ním. Odborníci upozorňují, že se projevuje klimatická změna a situace bude jen horší.

Přispívá k tomu nešetrný způsob hospodaření na polích i v lesích. Zmizely z krajiny prvky, které vodu přirozeně zadržovaly – meze, mokřady a remízky. Ze čtvrtiny zemědělské půdy v Česku je voda uměle odváděna trubkami a tisíce km vodních toků tvoří betonová koryta, v nichž voda po deštích rychle odteče pryč. Tento problém je tak závažný, že by si i malé obce jako jsou Jehnice, měly uvědomit, jestli mohou udělat něco pozitivního v tomto směru.

Jehnicím se naskytla příležitost. Odbor životního prostředí požádal MČ- Jehnice o rozšíření významného krajinného prvku u Meze u křížku. Součástí toho je i zastíněný mokřad, což je prvek, který z přírody mizí. Při rozšíření Meze u křížku dojde k rozšíření ochranářsky cenných bylinných společenstev, biotopů a zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů, z nichž 6 je silně ohroženo vyhynutím. Doktor přírodních věd Jiří Zahrádka doporučuje svojí studií rozšíření této lokality zastupitelstvu MČ- Jehnice. Ořešín má také zájem o rozšíření. Pozemky, kterých se rozšíření týká, patří navíc pouze státu, ne soukromníkům, takže ničí práva nebudou omezena.

Když se ale pak o souhlasu s rozšířením v Jehnicích na posledním zastupitelstvu hlasuje, jen zastupitel za Klidné Jehnice hlasuje pro. Nikdo z SNK1, SNK2, KDU-ČSL a ODS nehlasoval pro rozšíření. Na Ořešíně jdou opačnou cestou. Z poslední doby lze vyzdvihnout revitalizaci Ořešínské rákosiny, která mimo zkrášlení krajiny pro kolemjdoucí pomáhá zadržet vodu v krajině. Mnozí si také vzpomenou, jak úspěšně proběhla revitalizace potoka s vybudováním rybníka a několika tůní mezi rozcestím Pod Kněží horou a areálem TJ Sokol Ořešín u Rakovce. Toto místo nejen pomáhá zadržovat vodu v krajině, ale je to i velmi oblíbené místo na procházky. Naproti tomu v Jehnicích se nevyjádří podpora ani malému mokřadu. 

Vít Krinčev
Klidné Jehnice z.s.

Leave a Reply