Nepodstatné otázky nezakryjí fakta

V lednových Jehnických listech zazněla výzva, aby občané poslali svůj názor na téma výstavba. Tudíž jsem napsal a zaslal svůj názor.  Další měsíc starosta reaguje na můj článek. Ve své reakci pokládá zcela nesouvisející otázky na moji rodinu, kde bydlím a jestli jezdím MHD, nebo autem, jako by tyto otázky položené mně, občanovi bez jakékoli veřejné funkce, navíc v místním periodiku placeném z veřejných peněz, měly nějaké opodstatnění.   Jako reakci uvedu opět některá fakta, která jsou bohužel v Jehnicích nedostatkové zboží.

MČ Řečkovice a Mokrá Hora nedávno odhlasovala usnesení, že nesouhlasí s masivní výstavbou v Jehnicích. Řečkovický místostarosta sám před touto výstavbou varoval a kritizoval ji, zejména kvůli špatné dopravě.  Tato MČ také podala oficiální připomínku k této změně územního plánu ohledně dopravy. Nevypovídá už jen toto o něčem?

Takto tvrdě před 20 lety sousedící městská část proti tehdejší výstavbě v Jehnicích neprotestovala. Dříve nikomu výstavba v Jehnicích nevadila, protože byla malá a nepřinesla tak velký nárůst dopravy a obyvatel. Teď však vadí, protože je naddimenzovaná a doprava se stává větší a větší problém. A to ještě ani nemluvím o „tajných“ plánech zastupitelů, aby se Jehnice zastavěly až k Mokré Hoře, čehož se pravděpodobně dočkáme hned po blízkém zdvojnásobení počtu obyvatel Jehnic, pokud bude v současné podobě odsouhlasen nový územní plán. Od doby před 20 let, kde bohužel někteří argumentačně ustrnuli, se situace velmi zásadně změnila. Lze se tázat, zda převažuje veřejný zájem na stavbu nových domů, anebo převažuje veřejný zájem, aby Mokrá Hora nebyla zahlcena dopravou? Je veřejný zájem, aby si maličká obec s tisícem obyvatel stavěla na úkor obce, která má 15 000 obyvatel a která s touto výstavbou nesouhlasí? Je ve veřejném zájmu, aby se počet obyvatel Jehnic zdvojnásobil, ale kapacita MHD bude stále v současném stavu, protože už se nijak navýšit nedá? Starosta píše, že MHD je teď prý dostatečná. Bude MHD dostatečná i za pár let, až se uskuteční velké výstavby v Ořešíně a v Jehnicích, které znásobí počty obyvatel těchto obcí? Další výstavba v Jehnicích je tak jen na úkor Mokré Hory.

Domnívám se, že výrazně převažuje veřejný zájem, aby nebyla Mokrá Hora zahlcena dopravou, a tím vznikla neřešitelně špatná dopravní situace i pro Jehnice. Doprava na ulici Tumaňanova je i dle Bohumily Hybské (vedoucí oddělení územního plánování KAM) dlouhodobě sledovaný problém.Bez vyřešení tohoto závažného problému by podle mě žádná další výstavba v Jehnicích neměla být realizována.

Na závěr si dovolím jednu řečnickou otázku, která je poněkud důležitější než otázka, jestli jezdím autem, nebo MHD. Jak mohou někteří jehničtí zastupitelé objektivně a nestranně rozhodovat ohledně dalšího rozvoje Jehnic, když mají výrazný osobní finanční zájem na zhodnocení svých obsáhlých pozemků v Jehnicích a změna územního plánu jim může přinést odhadem stovky milionů Kč ve zhodnocení jejich parcel? Není tohle ten pravý důvod, proč se přehlížejí veškerá fakta, která jasně hovoří proti výstavbě v Jehnicích?

Mgr. Vít Krinčev

Leave a Reply