Reakce na článek: „Sběrný dvůr nikdo neruší“

Minulý měsíc jsme zveřejnili na našem facebooku informace ohledně projektu výstavby bytových domů na ulici plástky.

Reakce pana starosty (Jehnické listy říjen 2019) nás překvapila, protože uvádí informace, které neodpovídají údajům v pořizované změně. Na ulici Plástky se plocha čistého bydlení BC s indexem podlažní plochy 0,1 nemění na plochu BC 0,3-0,7 jak je uváděno, ale na plochu všeobecného bydlení BO 1,5. Podlažní plocha 0,1 odpovídá malému přízemnímu rodinnému domu, zatímco hodnota 1,5 odpovídá třípodlažnímu bytovému domu.

Náš spolek Klidné Jehnice nepovažuje odkázání na 12 let staré schválení bodu zastupiteli za dostatečné informování, které je navíc skryto v zápisu ze zastupitelstva. O plánovaných bytových domech nevěděli ani sousedé v okolí. Pokud by se panu starostovi líbil na místě park, očekáváme, že podá námitku k odboru územního plánování a bude požadovat, aby se plochy určené pro bytové domy změnily na plochy parků.

Spolek Klidné Jehnice
Bc. Kamil Krinčev

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply