Fakta a informace

Úřad MČ – Jehnice není zahlcen žádostmi o informace, jak se nám tu snaží někteří podsunout. Je to jen výmluva, kterou neustále slyšíme, protože na úřadě museli udělat nějakou práci navíc, a na to nejsou zvyklí. V roce 2018 byly na úřad doručeny 2 žádosti o informace. V roce 2019 jich dorazilo 18. V roce 2020 pouze 2.

V roce 2019 byly žádosti navíc rozloženy v čase, často dorazila jedna až dvě za měsíc. Počty žádostí a jejich obsah si může každý přečíst z veřejně dostupných zdrojů. Toto rozhodně není zahlcenost, která by bránila chodu úřadu. Jestli stačí pár emailů s dotazy, aby byl paralyzován chod úřadu, kde jsou dva zaměstnanci pobírající plnou mzdu a mají odpovídání na e-maily v kompetenci, lze se adekvátně tázat, jestli někde není nějaký hlubší problém.

Dále se tu neustále objevuje zpráva, že zastupitelé prý neberou žádné odměny. Z rozpočtu Jehnic se však na odměny zastupitelů ročně utratí 751 000 Kč. Jak je to možné? Jednoduše. Skoro vše jde na plat starosty Jehnic. Zastupitelé Jehnic odhlasovali, že starosta je uvolněný, tudíž za svoji práci pobírá měsíčně odměnu cca 58 000 Kč. Oproti tomu na Ořešíně je starosta neuvolněný, tzn. že pracuje na „částečný úvazek“ a bere odměnu 25 000 Kč. Stručně se dá říct, že starosta dostává takovou odměnu, jakou mu jeho zastupitelé odhlasují na základě toho, jestli jej jmenují uvolněným, nebo neuvolněným. V některých obcích dokonce starostové vykonávají i funkci tajemníka a někde dokonce neberou odměnu žádnou.

Tezi, že zastupitelé neberou za svoji práci odměnu, když jeden zastupitel bere za svoji práci odměnu a tato položka se navíc v rozpočtu jmenuje „odměny zastupitelům“ a čerpá podstatnou část rozpočtu, považuji za zavádějící.

Mgr. Vít Krinčev

Leave a Reply