Zápis je nejlépe ověřen videozáznamem

V minulém čísle jsme si mohli přečíst stížnosti pana místostarosty, že odmítám být ověřovatelem. Rád bych situaci kolem zápisů objasnil. 

Předminulý rok jsem souhlasil být kontrolorem zápisu z 231. jednání zastupitelstva. Tehdy jsem ještě nevěděl, jaká Pandořina skříňka se otevře. Při kontrole na faktické přesnosti a správnosti zápisu nezáleželo, místostarostovo motto znělo cituji „hlavně už to podepište“…

S takovým způsobem fungování samosprávy nesouhlasím a byl to také jeden z důvodů, proč jsem začal pořizovat videozáznam z jednání našeho zastupitelstva.

Shodou okolností je to nyní přesně rok, kdy jsme na youtube kanálu spolku Klidné Jehnice zveřejnili první videozáznam z jednání našeho zastupitelstva. Tím jsme transparentnost rozhodování v naší městské části posunuli na úroveň obvyklou v digitální době. Každý může z pohodlí domova sledovat, jak a o čem se u nás rozhoduje. Je to nejlepší forma kontroly volených zástupců.

Okolní obce platí za podobné záznamy desítky tisíc ročně, náš spolek to vše zveřejňuje bezplatně. I přes nezištnou snahu zlepšit transparentnost nám bylo v pořizování záznamu na začátku vedením naší městské části bráněno… Byl v tom strach?

Každopádně pokrok nelze zastavit, vývoj komunikačních technologií, i následkem současné čínské virové nákazy, bude dále akcelerovat. Naše snaha o digitalizaci bude také pokračovat.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply