Projekty participativního rozpočtu v Jehnicích

Do 15.6. je možné podávat projekty participativního rozpočtu města Brna. Do 30.6. se pak podaným projektům vyjadřuje podpora nasbíráním 300 „libí se mi“ na internetové stránce damenavas.brno.cz.

V jehnicích je navržen projekt „Trvalkové záhony před školou“, jehož ambicí je proměnit nepěknou travní plochu na moderní kvetoucí a trvalkové záhony, které zadrží vodu, zvýší biodiverzitu a estetickou kvalitu. Je tam dále navrženo doplnění vyšlapané cestičky propustným povrchem a pár laviček.

Ukázka trvalkového záhonu

Další projekt se nazývá „Morušové aleje v Brně“ a klade si za cíl zasadit v Brně 100 ovocných stromů, kdy 10 by jich mohlo být v Jehnicích.

Chtěli jsme také navrhnout projekt klubovny po vzoru medláneckého centra volného času Jabloňka o poloviční velikosti realizované pomocí modulární výstavby. Bohužel v participativním rozpočtu jsou zvýhodněny velké a lidnaté městské části a z malých MČ jako je naše mohou uspět pouze menší projekty. Participativní rozpočet města Brna je jeden ze způsobů, jak pomoct zrealizovat neobvyklé projekty za peníze města Brna. Participativního rozpočtu se nedotknou finanční škrty kvůli coronaviru. Budeme rádi, když se nejen na tyto projekty podíváte a případně je podpoříte kliknutím na  „líbí se mi“.

Veronika Skřivánková
spolek Klidné Jehnice 

Autor: redakce

Redakci tvoří členové spolku Klidné Jehnice z.s. a další osoby, které s námi spolupracují. Článek zveřejněný jménem redakce je společné dílo několika autorů, případně se jedná o převzaté dílo někoho jiného a nebo text, který nám byl zaslán osobou, která si nepřála být uvedena.

Leave a Reply