Doprava a změna přednosti

Pár slov k dopravní situaci na silniční komunikaci III/37918 vedoucí ulicemi Jandáskova, Tumaňanova a Blanenská. 

Náš spolek v roce 2011 provedl vlastní sčítání průjezdu vozidel po ulici Blanenská. Počítaly se průjezdy vozidel na zastávce Skrejš. Z Mokré Hory jelo do Jehnic téměř 1500 vozidel a stejný počet jel opačným směrem. Celkem se jedná o 3000 vozidel.

Na ulici Jandáskova (před křižovatkou u Moravostavu) je to za den celkem 8600 vozidel. Toto výrazné navýšení způsobují vozidla obyvatel Mokré Hory a pracovníky areálu Lachemy.

Je pro mě nepředstavitelné, jak by zde vypadala dopravní situace, kdyby tudy mělo projíždět 25 000 vozidel, jak opakovaně tvrdí vedení naší městské části.

Městské části Jehnice a Ořešín společně navrhují změnu přednosti na křižovatce u Moravostavu. Jaké by byly důsledky této změny? Pokud by se směr z/do Jehnic stal hlavním, došlo by k jistému zrychlení dopravy z Jehnic do města. Jenže současně s tím by došlo k výraznému snížení průjezdnosti z města do Jehnic. Téměř každý druhý automobil jede po ulici Gromešova z města směrem do Globusu. Tyto vozidla by na křižovatce musela zastavovat a dávat přednost. Tím by blokovala ty vozidla, které chtějí odbočit na Jehnice. K zablokování odbočení stačí jediné auto směřující do Globusu.

Je zde také aspekt bezpečnosti. Řidiči jedoucí z Řečkovic směrem do Globusu mohou změnu přednosti snadno přehlédnout a dojde tak ke zvýšení rizika nedání přednosti, kdy především řidiči ze směru z Jehnic by byli ohroženi nebezpečným rizikem nárazu do boku vozidla.

Návrh na změnu přednosti považuji za nebezpečný experiment, kterým se navíc doprava výrazně nezlepší. Považuji to za účelový návrh, jehož jediným cílem je zvýšit zastavěnost v Jehnicích a zvýšit dopravu.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply