Ohlédnutí za 2. jehnickou street party

V pátek 12. 6. se konalo již druhé společné setkání obyvatel na oblíbeném místě pod ořechem —v křižovatce ulic Lelekovická, Plástky a Rozhledová. Ačkoliv to s předpovědí počasí nevypadalo po celý týden příliš dobře, nakonec se v pátek vyjasnilo a počasí dopřálo všem zúčastněným velmi příjemné setkání. Potěšující bylo, že počet příznivců pohodového setkávání občanů oproti loňsku přibylo.

Pozvání na setkání opět přijal pan zastupitel Bc. Kamil Krinčev, který podle podrobné katastrální mapy svým spoluobčanům ochotně a srozumitelně ukázal plánovanou zástavbu Jehnic. Nejen on zmínil všechny závažné důsledky nové velké zástavby naši městské části, o kterých spousta obyvatelů Jehnic ani netuší. Tato prezentace včetně následné diskuze byla pro občany velmi užitečná, protože na posledním veřejném zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice byl tento bod zmíněn pouze okrajově a žádné dotazy nebyly zodpovězeny. Účastnící setkání se také dozvěděli, jakým způsobem a dokdy mohou vznášet své námitky a připomínky k novému územnímu plánu.

Většina zúčastněných se podivovala nad současným vzhledem svahu pod opěrnou zdí, kterou zde nechal pan starosta vybudovat. Neutěšená navážka je nejen nevzhledná, ale pan starosta ji navíc odmítnul osázet zelení, kterou před tím nechal ze svahu vykácet. Občané také v příjemné atmosféře diskutovali o využití městských pozemků v Jehnicích.

Všichni se shodli, že umístění plánované hasičky na místě setkání „pod ořechem“ je zcela nevhodné. Shoda panovala také v tom, že naši hasiči si zaslouží důstojné podmínky pro svoji činnost a budeme tedy společně hledat vhodnější místo. Spousta spoluobčanů si klade otázku, proč mají přijít Jehnice o svůj „jehmický hasičský folklór“ z náměstí. Bývá tradicí obcí a městských částí, že hasičské zbrojnice bývají ve středu obce nebo v její bezprostřední vzdálenosti, avšak vždy dobře na dohled i pro nemístní občany. Je smutné, že nás někteří zastupitelé chtějí zbavit takovéto tradice.

Další zajímavé téma bylo vznik užitečných míst v Jehnicích. Obyvatelé Jehnic si přejí např. místo pro setkávání. Jediné takové je v současné době na lavičkách v parku na náměstí 3. května mezi dvěma restauračními zařízeními a rušnou silnicí. Dalším námětem občanů bylo vybudovat pěkné a prostorné dětské hřiště a vznik příjemné odpočinkové zóny v okrajové části Jehnic.


Závěrem nám dovolte poděkovat všem přítomným, kteří nejen svou účastí, ale také přinesením nejrůznějších dobrot (nejen) z ořechů podpořili nově vznikající tradici a přispěli ke skvělé atmosféře a vytváření příjemných sousedských vztahů. Těšíme se zase brzy na viděnou.

Pavel Svirák a Robert Charvát

Autor: redakce

Redakci tvoří členové spolku Klidné Jehnice z.s. a další osoby, které s námi spolupracují. Článek zveřejněný jménem redakce je společné dílo několika autorů, případně se jedná o převzaté dílo někoho jiného a nebo text, který nám byl zaslán osobou, která si nepřála být uvedena.

Leave a Reply