Zdůvodnění změn ÚP v Jehnicích Kanceláří Architekta

Sledovali jsme online přenos Kanceláře Architekta Města Brna (zkráceně KAM) ohledně nového územního plánu. Zazněla tam i zmínka o Jehnicích. Bohužel jsme byli nepříjemně překvapeni, jak jsou změny zdůvodněné. Plánovači města bohužel do puntíku přebrali argumentaci našeho vedení, zájmů developerů a vůbec neberou ohled na veřejný zájem, především na nešťastníky z Mokré Hory.

Argumenty KAM a radního

Kancelář architekta a radní zdůvodňují výstavbu v Jehnicích

Stačí opravit silnici a asfalt vyměnit za tichý. To jsou opatření, která situaci výrazně zlepší.

radní pro územní rozvoj Filip Chvátal (KDU-ČSL)

S takovou interpretací nemůžeme souhlasit. Navrhovaná opatření jsou čistě účelová, aby se výstavba v Jehnicích a Ořešíně vešla do hygienických limitů. Z hlediska dopravního (počtu automobilů, obsazenosti MHD…) nic neřeší. Takovouto argumentaci jsme už několikrát slyšeli od nejhorlivějších zastánců výstavby, kteří mají na těchto změnách výrazný finanční zájem. Připomnělo nám to veřejné projednání u změny vyčleněné k samostatnému projednání (Je-2), kde náš starosta byl největším zastáncem dalšího rozšiřování. Jeho tvrzení o 30 tisících autech, které bez problémů silnice Tumaňanova pojme, považujeme za absurdní a zcela v rozporu s veřejným zájmem obyvatel Mokré Hory a Jehnic.

Sestřih z veřejného projednávání změny ÚPmB Je-2

Vše výše zmíněné vyvolává pochybnosti, jestli projednávané změny nejsou ve skutečnosti především lobbistickou akcí několika zainteresovaných osob.

Nebylo by nejlepším řešením pro všechny obyvatele Jehnic a Mokré Hory počkat s územním plánem, až bude vyřešena situace ohledně silnice? Až kraj opraví silnici a zároveň už budeme vědět, kolik nového provozu vygenerovala přestavba a dostavba areálu bývalého pivovaru?

Obyvatelé se totiž po právu mohou obávat situace, kdy výstavba bude realizována dříve, než slíbené dopravní řešení. Může se se stát, že se slíbené peníze na silnici nenajdou a výsledkem bude výrazné zhoršení již dnes špatné situace. Přesně takových příkladů z jiných části města Brna je nespočet…

Zdrojové materiály

Níže uvádíme odkazy na videozáznamy v celé délce. Náš článek z nich vystřihl ty nejpodstatnější sekvence, aby se ostatní nemuseli prokousávat celými záznamy. Pokud se ovšem někdo chce podívat na záznamy v celé délce, poskytujeme je též 🙂

Záznam z projednávání změn KAM
Projednávání změny Jehnice JIH

Autor: redakce

Redakci tvoří členové spolku Klidné Jehnice z.s. a další osoby, které s námi spolupracují. Článek zveřejněný jménem redakce je společné dílo několika autorů, případně se jedná o převzaté dílo někoho jiného a nebo text, který nám byl zaslán osobou, která si nepřála být uvedena.

Leave a Reply